Cenník – výborná cena za vysokú kvalitu

Architektonická štúdia

Prvým krokom pri návrhu vášho domčeku je architektonická štúdia. Tá rozhoduje o tom ako bude dom vyzerať v exteriéri i interiéri. Spoločne vytvoríme vysnívanú dispozíciu s optimálnou orientáciu na svetové strany. Lebo platí, že dobrý návrh = nižšie náklady na výstavbu a nižšie prevádzkové náKlady.

Cenník – architektonická štúdia Cena
RD do 100 m2 zastavanej plochy 800,00 €
RD do 150 m2 zastavanej plochy 900,00 €
RD do 200 m2 zastavanej plochy 1000,00 €
RD nad 200 m2 zastavanej plochy 1200,00 €

Štúdia obsahuje 5 pôdorysných verzií a 2 vizualizácie exteriéru.

dobre využitý priestor = nižšie náklady na výstavbu

Projekt na stavebné povolenie

Cena projektu na stavebné povolenie pozostáva:

 1. Z konštrukčného riešenia = ako a z čoho sa dom postaví.
 2. Z technického zariadenia = voda, elektrická energia, plyn, odpad, kúrenie.
 3. Z legislatívnych požiadaviek = úradom vyžadované časti projektu.
 4. Realizačný projekt = keď chcete mať každú tehlu či klinec pod kontrolou.
Projekt pre stavebné povolenie cena
Bungalov do 100m2 750,00 €
Bungalov do 150m2 830,00 €
Bungalov do 200m2 900,00 €
Bungalov nad 200m2 1050,00 €
Poschodový RD do 100m2 900,00 €
Poschodový RD do 150m2 980,00 €
Poschodový RD do 200m2 1050,00 €
Poschodový RD nad 200m2 1200,00 €
Projekt technického zariadenia
Vodné hospodárstvo 150,00 €
Studňa 80,00 €
Žumpa 80,00 €
Domová čistička odpadových vôd 150,00 €
Zdravotechnika 150,00 €
NN elektrická prípojka 130,00 €
Elektroinštalácie – bleskozvod 100,00 €
Plynová prípojka 80,00 €
Plynoinštalácie 70,00 €
Vetranie – vzduchotechnika 180,00 €
Ostatné projekty
Projektové hodnotenie – teplotechnický posudok 100,00 €
Projektové hodnotenie – energetické hodnotenie budovy EHB (vrátane teplotechnického posudku) 150,00 €
Statika pre stavebné povolenie (technická správa pre stavebné povolenie) 240,00 €
Protipožiarna bezpečnosť stavby 100,00 €
Realizačná statika bungalov (vrátane statiky pre stavebné povolenie) 500,00 €
Realizačná statika poschodový RD (vrátane statiky pre stavebné povolenie) 700,00 €
Realizačný projekt komplet bez statiky 500,00 €
Rozšírený projekt na stavebné povolenie 150,00 €
Inžiniering rodinný dom od 300,00 €
Inžiniering IBV od 1 000,00 €
Poradenstvo mimo projektu 25 €/hod

Projekt na realizáciu stavby

Realizačný projekt je rozšírením projektu na stavebné povolenie o dokumenty, ktoré nie sú potrebné k vybaveniu stavebného povolenia. Sú v ňom podrobne vypracované dôležité stavebné časti (napr. statický návrh železobetónovej dosky, krov a pod.) a je doplnená o výkaz výmer (koľko materiálu budete potrebovať). Ak máte v pláne stavať svojpomocne a ste šikovný remeselník, tak realizačný projekt potrebovať určite nebudete. Ak je potrebné doriešiť nejaký stavebný detail na stavbe, tak k projektom poskytujeme aj autorský dozor, kde vám vieme pomôcť priamo pri realizácii na stavenisku. Samotný obsah a cena realizačného projektu závisí od toho, kto bude stavať a od zložitosti objektu. Niekto potrebuje vyriešiť všetky detaily, niekomu stačí len nosná časť (napr. návrh výstuže). Vždy je možnosť objednať len konkrétny výkres počas výstavby.

k projektom poskytujeme aj autorský dozor, kde vám vieme pomôcť priamo pri realizácii na stavenisku

Drobná architektúra

Podľa stavebného zákona rozlišujeme stavebné povolenie a stavebné ohlásenie. Stavebný zákon určuje, pre ktoré stavby stačí ohlásenie. Stavebné ohlásenie potrebujete pre rôzne drobné stavby a úpravy okolo hlavného objektu. Postup je podobný ako pri stavebnom povolení, len dokumentácia je jednoduchá. Treba sa iba zorientovať, na ktoré stavby Vám stačí ohlásenie.

Drobná architektúra Cena
Garáž, chata do 25m2 150,00 €
Oporný múr 150,00 €
Prístrešok 150,00 €
Oplotenie 100,00 €
Chata, garáž nad 25m2 250,00 €

InžinierskA činnosť

Inžinierska činnosť – je hlavne o vybavovaní formálnych záležitostí na úradoch. Dokážeme Vám ušetriť čas (aj kus psychického zdravia), ktorý by ste inak strávili pri študovaní zákonov a čakaní v rade na úrade. Radšej strávte čas so svojimi blízkymi a nechajte starosti na nás.

Hlavné služby:

 • prejednanie investičného zámeru (projektu) s dotknutými osobami
 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
 • legalizáciu stavieb, búracie povolenia-zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
 • zabezpečenie stavebného dozoru (nutné pri svojpomocnom vyhotovení stavby)
 • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby
 • zabezpečenie finančného poradenstva v oblasti nehnuteľností

Cena za inžiniersku činnosť je individuálna a pre rodinný dom sa pohybuje od 300 eur (stavia sa na dedine) po 700 eur (stavia sa v krajskom meste).

Autorský dozor

Vaša spokojnosť je pre Nás nesmierne dôležitá, preto Vám ponúkame možnosť spolupráce aj pri realizácií projektu a to formou autorského dozoru. Počas výstavby kontrolujeme priamo na stavbe, či sa objekt realizuje podľa dokumentácii, či sú dodržané podmienky stavebného povolenia a poskytujeme odborné rady.

Autorský dozor zabezpečuje aj nasledovné služby:

 • účasť na kontrolných dňoch zvolaných investorom
 • vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia
 • poskytuje pracovníkom dodávateľa stavby konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii
 • konzultácie k navrhovaným zmenám /dispozičné a technické/ v porovnaní so schválenou dokumentáciou

Cena autorského dozoru je 20%-40% z ceny projektu.

Počas výstavby kontrolujeme priamo na stavbe, či sa objekt realizuje podľa dokumentácii

Stavebný dozor

Nadštandardná služba ponúkajúca skúseného človeka, ktorý bude kontrolovať celý priebeh výstavby vášho rodinného domu. Stavebný dozor vám dáva záruku, že práce i materiál majú 100% kvalitu. Predídete tým problémom so zárukou. Stavebný dozor môže byť zároveň vašim manažérom stavby v prípade, že sa rozhodnete pre svojpomocnú výstavbu. Manažovanie stavby vám ušetrí čas i peniaze. Nakoľko za vás ustriehneme množstvo objednaného a zabudovaného materiálu. Taktiež dohliadneme na výber spoľahlivých dodávateľov, čím vám ušetríme financie za prípadné opravy či dorábky.

Cena stavebného dozoru sa pohybuje od 2 do 5% ceny výstavby rodinného domu.

Kontakt