Predmier

Klient
Prevádzkovateľ
Rok
2018
Funkcia
Komerčná
Stav
Vo výstavbe

galéria

o projekte

Multifunkčný objekt ktorý bude slúžiť ako sklad hudobnej techniky a zároveň ako zázemie spoločnosti. Pri projektovaní sa dbalo na praktickosť a účelnosť stavby.

Zaujímavá dispozícia budovy umožnila atraktívne stvárniť fasádne riešenie. Zastavaná plocha objektu 235,29 m2. Špecifikom objektu je riešenie výškového rozdielu, kde nad zníženým skladom na 2.podlaží je vyriešený Office priestor s
hygienickým vybavením plochou 50 m2. Celá budova pôsobí moderne a tento funkčný celok dotvára dizajn totemu. Pri jeho dizajne sme sa inšpirovali geometriou hudobnej aparatúry.