Vaša cesta projektom, alebo čo vás čaká a neminie

Počet dní
1
Bezplatná online konzultácia k dopytu
1. deň
4
Cenová ponuka a diskusia
4. deň
7
Akceptovanie CP objednávka vášho projektu
7. deň
8
Stretnutie na pozemku, predstavby
8. deň
14
Doplnenie podkladov, výškopis, polohopis, prieskumy
14. deň
21
Podrobný harmonogram štúdie + predbežný PSP
21. deň
28
Hmotné riešenie, osadenie stavby, stretnutie office
28. deň
35
3D model, výsledná varianta návrhu
35. deň
42
Technické a technologické riešenie stavby
42. deň
49
Odovzdanie štúdie book + harmonogram PSP
49. deň
56
Konštrukčné a technologické detaily projektu
56. deň
63
Objednávanie profesií a prípojok office
63. deň
84
Konzultácia pred finalizáciou a tlačou projektu
84. deň
91
Fyzické a elektronické odovzdanie projektu
91. deň
Žiadosť na stavebný úrad Cenová ponuka na výstavbu
Hotovo