fbpx

Päť krokov, ako získať dotáciu 8000€ na rodinný dom

15 apríla 2019 / Uveréjnil HEAD studio

Prichádza máj a s ním aj nový druh podpory pre rodinné domy.

Po novom bude možné získať príspevok 8000 eur na samotný dom a ďalších 800 eur na projektovú dokumentáciu. Všetci sa nás pýtate, čo je potrebné splniť, aby bol príspevok priznaný. Zákon 555/2005 s platnosťou od 1. mája 2019 presne definuje podmienky.

  • 1. Dom nesmie mať podlahovú plochu väčšiu ako 200 m2 vrátane.
  • 2. Musí sa nachádzať na území SR a byť skolaudovaný po 31. decembri 2014.
  • 3. Musí splniť požiadavku na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie – A0.
  • 4. Stavebné konštrukcie musia splniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie – A0.
  • 5. Na rodinný dom nebol poskytnutý iný príspevok podľa zákona č. 555/2005 Z.z.

Disponujeme šikovnými projektantami, ktorí s vami prejdu jednotlivé kroky tak, aby ste mali zaručené komfortné bývanie a 8000 eur Vám príde na účet formou dotácie. Dotácia a komfort na jednej strane, avšak náklady na fungovanie domu na druhej strane. Tu vďaka kvalitnému návrhu viete mesačne ušetriť aj 150 eur. A to už je matematika na ďalší článok, na ktorý sa môžete tešiť nabudúce.

Tím HEAD studio

Tieto body, ktoré vyžaduje nariadenie vlády SR, by som ešte doplnil o predpoklady, ktoré vám pomôžu splniť podmienku budovy s takmer nulovou potrebou energie. Týmito predpokladmi môžete rozumieť aj kroky, ktoré vedú k toľko očakávanej dotácií.

Prvým krokom by bolo už pri návrhu a aj pri samotnej realizácií použiť nadštandardné hrúbky izolácie podlahy, fasády, strechy v súlade s požiadavkami legislatívy.

Druhým krokom sú kvalitné okná, ktoré sú zasklené izolačným trojsklom s teplým rámikom na oknách, maximalizovanie okien a presklenia na juh, juhovýchod a juhozápad. Veľmi dôležitá je, samozrejme, aj montáž, tu rozhodne nešetrite a nechajte to na profesionálov.

Tretím krokom pre získanie dotácie by malo byť riadené vetranie – rekuperácia. Určite je cesta, ako ju nemať a kúriť napríklad drevom, ale toto nie je riešenie pre ľudí, ktorí vyžadujú komfort.

Štvrtým krokom je použitie obnoviteľného zdroja na vykurovanie. V tomto prípade treba podotknúť, že aj kúrenie plynom má predpoklad splniť podmienky A0. Ak teda uvažujete kúriť plynom máte šancu na príspevok a s tým vám veľmi radi pomôžeme.

Piatym a posledným krokom je z nášho pohľadu faktor tvaru budovy, resp. čo najmenšia ochladzovaná plocha obvodových konštrukcii v pomere k podlahovej ploche domu. Je samozrejmosťou, že dvojpodlažný kompaktný dom jednoduchšie splní podmienky ako bungalov s nepravidelným pôdorysom.

Podávanie žiadostí bude možné na základe výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Bude zverejnený elektronický formulár, ktorý sa po vyplnení automaticky vygeneruje do listinnej podoby. Tá sa zašle na Ministerstva dopravy a výstavby SR do 10 pracovných dńi od vyplnenia žiadosti. Je potrebný priložiť:

  • 1. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • 2. Projektová dokumentácia architektúra
  • 3. Fotodokumentácia
  • 4. Číslo energetického certifikátu ( údaje v ňom si overí MDaV SR v centrálnej evidencii energetických certifikátov).

Ako sa hovorí, kde je vôľa tam je cesta. Preto je najlepšie nechať si poradiť od profesionálov – projektantov, realizátorov. V prípade otázok nám neváhajte napísať, zavolať, prísť na kávu a podrobne danú problematiku prediskutovať.

Zdroje:

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/vlada-schvalila-prispevok-na-rodinny-dom-s-takmer-nulovou-potrebou-energie

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/20190501.html