fbpx

Ako postupujeme pri tvorbe individuálneho projektu?

Najskôr vypracujeme architektonickú štúdiu – ako bude objekt vyzerať, členenie miestnosti a ich orientácia na svetové strany. Základom sú 3 varianty/smery. Vybratú variantu upravujeme podľa zadaných kritérií k vašej spokojnosti. Štúdia slúži ako základny podklad pre vypracovanie ďaľších stupňov dokumentácie potrebnej na jednotlivé povolenia. Keď už je štúdia hotová, prechádzame na daľší stupeň, a to je projekt pre stavebné povolenie. Nadstavbou k tejto dokumentácií je realizačný projekt, ktorý slúži ako jasný návod pre výstavbu vášho domova.
Pri komunikácií so stavebným úradom rozlišujeme  tieto základné povolenia :
-územné rozhodnutie,
-stavebné povolenie,
-stavebné ohlásenie.

K povoleniam nestačí len projektová dokumentácia, nakoľko je potrebné vybaviť aj vyjadrenia od dotknutých orgánov. A preto ponúkame službu – Inžinierska činnosť, kde vám vieme zabezpečiť komplexný servis a všetko vybavíme za vás.

Základom úspešného projektu na mieru je štúdia, ktorá zohľadňuje Vaše potreby a následne napĺňa Vaše očakávania. Radi by sme teraz vysvetlili, ako budeme spolu projektovať Váš dom:

1.Krok – Vaše predstavy, rozpočet a prvé stretnutie

Vždy začíname zaslaním dotazníka. V ňom zjednodušene zadáte vaše požiadavky a očakávania, vrátane odhadovaného rozpočtu. Následne si dohodneme stretnutie, kde si podrobne prejdeme  jednotlivé požiadavky. Po stretnutí obdržíte mailom zápis zo stretnutia, cenovú ponuku a predpokladaný harmonogram prác. Po odsúhlasení spolupráce prebehne obhliadka pozemku a podľa potreby zameranie  pozemku geodetom tj. výškopis a polohopis.
Na základe vašich požiadaviek a podmienok pozemku navrhneme 3 varianty/smery, ktorými je možné sa vybrať. Pretože navrhovaný objekt musí zapadnúť do  svojho okolia, a źaroveň splniť väčšinu vaších požiadaviek.
2. Krok – Osadenie orientácia dispozícia

Na základe vybranej varianty, navrhneme osadenie domu, ktoré nám jasne rozdelí vnútornú dispozíciu na 3 segmenty:
-technické zázemie,
-denná zóna
-nočná zóna
Tieto časti spolu s vami usporiadame a prepojíme tak, aby dokonale na seba nadväzovali a vytvorili váše ideálne bývanie.
Moderný dom by mal byť navrhnutý tak, aby spĺňal všetky aktuálne a potenciálne požiadavky(napr. pristavba/nadstavba).
3. Krok – 3D model

V tomto kroku pridáme návrhu ďaľší rozmer, ktorý vám pomôže sa lepšie zorientovať a predstaviť si budúce bývanie. Teraz prichádza čas doladiť detaily, prípadné zmeny/úpravy, ktoré ste si v 2D návrhu nevedeli predstaviť. Tiež sa zadefinuje exteriér,  farby fasády, farby obkladov atd..
4. Krok – Náklady technológie a technické riešenia

Pri návrhu budeme myslieť aj nato koľko budete platiť za energie. Čím budete vykurovať, pripravovať teplú vodu a variť.
Prakticky vyhodnotíme z čoho zatepliť a akou hrúbkou, tak aby vnútorná klíma domu šetrila na vykurovaní v zimnom období a na potrebe chladenia v letnom období.
Pri výbere technológií budeme brať na vedomie aj aktuálne platné normy a požiadavky na energetické hodnotenie budov.

Komunikácia je pre nás dôležitá

Poskytujeme veľa možností. Preferujeme časté konzultácie, ideálne konzultujeme osobne, hlavne veľké zmeny a dôležité detaily. V prípade drobnosti  využívame telefononát a následné potvrdenie mailom. Taktiež komunikujeme pomocou videohovoru ak ste z väčšej vzdialenosti. Konečná architektonická štúdia obsahuje:

Máte záujem o projekt na mieru?