fbpx

Projekt pre stavebné povolenie od 22eur/m2

Ako úvodný krok projektu pre stavebné povolenie sa kontrolujú podklady od klienta tj. architektonická štúdia. Ak je všetko potrebné v poriadku je možné na základe situácie osadenia objektu riešiť prípojky tj. voda/studna, kanalizácia/žumpa, elektrická prípojka, plynová prípojka.
Následne sa začne spracovávať prvá časť architektúra v nej sa rieši situácia, všetky pôdorysy, rez objektom, pohľady, výpis prvkov a konštrukcií, technická a sprievodná správa kde je opis celého objektu vrátane profesií.
Následne ide vypracovanie klientovi na konzultáciu a odsúhlasenie ak by chcel ešte jemné úpravy napr. veľkosť okien atd. . Následne po odsúhlasení prichádza na rad statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti. Pri návrhu sa dbá na základne konštrukčné zásady ale občas sa môže stať že pri statickom posúdení narazíme na miesta ktoré si vyžiadajú jemné úpravy v architektúre.
Finálne úpravy po statike a taktiež návrh požiarnej bezpečnosti idu klientom na konzultáciu.
Hneď ako je časť architektúra vrátane statiky hotová môžeme riešiť vnútorné profesie podľa požiadaviek tj. zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácie, plynoinštalácie.
Každá profesia príde klientovi na konzultáciu a odsúhlasenie a prípadné úpravy.
Podľa individuálnej situacie projektu sa môže riešiť ešte Dopravný projekt vjazdu alebo prístupovej komunikácie.

Máte záujem? Napíšte nám