Autorský dozor

Viac o službe

Vďaka autorskému dozoru sa klient vyhne neželaným zmenám oproti projektovej dokumentácii. Architekt či autorizovaný stavebný inžinier dohliadne na to, aby realizácia stavby prebiehala podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení.

Povinnosťou autorského dozoru je účasť na kontrolných dňoch zvolávaných investorom, kde sleduje a dohliada, či výstavba prebieha v súlade s projektovou dokumentáciou.

Tiež poskytuje stanoviská k zmenám materiálov a technických riešení, upozorňuje stavebníka, ak zistí nedodržanie projektu, právnych predpisov alebo technických noriem.

Takýto projekt chcem

Kontakt

Máte otázky ohľadom projektu, bývania? Radi vám poradíme.

Matej Sobčák

CEO/marketing

sobcak@headstudio.sk +421 904 952 057