Autorský dozor

Viac o službe

Vďaka autorskému dozoru sa klient vyhne neželaným zmenám oproti projektovej dokumentácii. Architekt či autorizovaný stavebný inžinier dohliadne na to, aby realizácia stavby prebiehala podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení.

Povinnosťou autorského dozoru je účasť na kontrolných dňoch zvolávaných investorom, kde sleduje a dohliada, či výstavba prebieha v súlade s projektovou dokumentáciou.

Tiež poskytuje stanoviská k zmenám materiálov a technických riešení, upozorňuje stavebníka, ak zistí nedodržanie projektu, právnych predpisov alebo technických noriem.

Takýto projekt chcem

Kontakt

Máte otázky ohľadom projektu, bývania? Radi vám poradíme.

jakub hosnedl headstudio

Jakub Hosnedl

CEO/marketing

hosnedl@headstudio.sk +421 944 478 241