Projekt pre stavebné povolenie

Viac o službe

Už názov nám napovie, že projekt slúži ako podklad pre vybavenie stavebného povolenia. Projekt pre stavebné povolenie konkretizuje navrhnuté riešenia v štúdii rodinného domu, respektíve v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Tento projekt obsahuje viaceré projektové dokumentácie ako sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektúru, statiku, projekt požiarnej bezpečnosti, energetické hodnotenie budovy, vnútorné profesie, elektroinštalácie, vykurovanie, zdravotechniku (rozvod vody a odpadu), inžinierske siete (prípojky vody, kanalizácie, elektriny, plynu), projekt dopravného riešenia (napojenie na komunikáciu, parkovacie plochy).

Všetky spomínané časti špecifikujú a jednoznačne riešia osadenie budovy, odstupové vzdialenosti od hranice, susedných pozemkov či stavieb, technické a konštrukčné riešenia budovy, zásobovanie energiami, nakladanie s odpadmi, bezpečnosť stavby voči okoliu a okolitej zástavby.

Projekt pre stavebné povolenie slúži výlučne pre získanie stavebného povolenia.

Takýto projekt chcem

Kontakt

Máte otázky ohľadom projektu, bývania? Radi vám poradíme.

jakub hosnedl headstudio

Jakub Hosnedl

CEO/marketing

hosnedl@headstudio.sk +421 944 478 241