Stavebný dozor

Viac o službe

Stavebný dozor je dôležitou súčasťou výstavby. Ide o odborníka, ktorý postrehne aj malé detaily, pre laické oko neviditeľné, v rozpore so stanovenými normami či technickými požiadavkami.

Postará sa, aby spôsoby a postupy realizácie stavby boli v súlade s bezpečnosťou pracovníkov a technickými podmienkami na výstavbu. Zodpovedá za odborné ukladanie stavebných materiálov, strojov a zariadení.

Tiež sleduje vedenie stavebného denníka, aby bol informovaný o všetkých úkonoch súvisiacich so stavbou.

Ak zistí závady, ktoré nemožno v rámci výkonu stavebného dozoru odstrániť, oznámi ich stavebnému úradu.

Takýto projekt chcem

Kontakt

Máte otázky ohľadom projektu, bývania? Radi vám poradíme.

Matej Sobčák

CEO/marketing

sobcak@headstudio.sk +421 904 952 057