fbpx

Správny výber okna

27 februára 2019 / Uveréjnil HEAD studio

Kúpiť dvojsklo alebo trojsklo? Argón alebo kryptón?

V príspevku vás oboznámime, na čo nezabudnúť pri kúpe okna. Mali by sme im venovať zvýšenú pozornosť, keďže ide o pomerne drahú záležitosť. Kvalitné okno zabezpečuje osvetlenie, vetranie, znižuje únik tepla a dotvára pocit pohody v miestnosti.

Mnoho obydlí má problém s prehrievaním v letných mesiacoch, hlavne presklené plochy orientované na juh. Je veľmi nepríjemné, ak je izbová teplota vyššia ako vonkajšia. Vďaka kvalitnej tepelnej izolácii je takmer nemožné prehriatu miestnosť schladiť. Odporúča sa intenzívne vetranie v nočných hodinách, aby sme ochladili tepelnoakumulačné materiály v izbe – betón, tehly, omietky atď. Cez deň sa časť tepla zo slnka spotrebuje na nahriatie ochladených materiálov. Problematika prehrievania je najzávažnejšia pri drevostavbách, ktoré nemajú skoro žiadnu tepelnoakumulačnú hmotu.

Tím HEAD studio

Z čoho sa skladá okno?

  • Zasklenie – priesvitná časť okna pozostávajúca zo skla, nízkoemisnej vrstvy, plynnej výplne a dištančného profilu
  • Rám – najčastejšie plastová, drevená alebo hliníková časť okna, určuje životnosť celého okna
  • Kovanie – zabezpečuje vetraciu polohu, otváranie a zatvárania okna a odolnosť proti vniknutiu zlodeja
  • Žalúzie – vonkajšie alebo vnútorné, ich úlohou je chrániť miestnosť pred slnečným žiarením a následným prehrievaním v letných horúcich dňoch

Zasklenie – na čo si dať pozor

Hlavným parametrom je počet skiel – vybrať dvojsklo alebo trojsklo? Predajca vám väčšinou ponúkne trojsklá. Netreba sa báť. Do rodinných domov sú už bežným štandardom, ale myslite na to, že trojsklo, ktoré ste kupovali, je určené pre pasívne domy a izolačné vlastnosti, ktoré uvádzajú výrobcovia, sú špičkovej kvality. Preto je dôležité vedieť, za čo platíte.

Veľký cenový rozdiel okien predstavuje u výrobcov rozdielne parametre zasklenia. Absentovať môžu nízkoemisné vrstvy alebo môžu byť plnené len vzduchom. Pri dodaní si nezabudnite skontrolovať parametre zasklenia, ktoré sú nalepené priamo na skle.

Dvojsklá sa používajú hlavne vo veľkých budovách, keďže trojsklo je v tomto prípade z finančného hľadiska menej výhodné. Používajú sa aj v miestnostiach, ktoré sú nevykurované, prípadne vykurované na 5 – 10 °C.

Pozor: dvojsklá od roku 2016 nespĺňajú požiadavky tepelnotechnickej normy na stavebné povolenie a preto sa už nepoužívajú.

Trojsklá sú vhodné pre obytné miestnosti s veľkými presklenými plochami. Typické je napríklad francúzske okno v obývačke, ktoré nám zabezpečí minimalizovať chlad. Okno má spoľahlivejšie izolačné vlastnosti. Trojsklá sú veľmi dobrou voľbou aj v chladných, resp. horských oblastiach. Odporúčajú sa najmä pri elektrickom vykurovaní.

Moderné zasklenia obsahujú okrem skla aj nízkoemisné vrstvy – kovové fólie. Priestor medzi sklami je vyplnený plynom, argónom alebo kryptónom, ktorý má lepšie izolačné vlastnosti ako vzduch. Nízkoemisná vrstva je nalepená priamo na skle a odráža teplo späť do miestnosti. Fólie fungujú na podobnom princípe ako tie hliníkové, používané pri turistike alebo pri záchranárskych zásahoch. Rozdiel je v tom, že na okná je nanesená tenká vrstva kovu, ktorá nie je viditeľná.

Dištančný profil rozdeľuje jednotlivé sklá, medzi ktorými vytvára medzeru. Na trhu sa predávajú klasické kovové profily alebo plastové, označované ako profily s teplým okrajom, napr. TGI alebo Swisspacer. Rozdiel je v tom, že profil s teplým okrajom, zabraňujúci vzniku orosenia na okraji okna, je drahší ako kovový profil.

Pri použití kovového profilu je okraj skla chladnejší, dôsledkom čoho sa pri okraji okna teplý vzduch z miestnosti ochladí. Následne môže tento vzduch skondenzovať na vodnú paru, čo sa prejaví ako orosenie okna. Teplý rámik vám však neušetrí náklady na vykurovanie.

Okrem tepelnoizolačných skiel, ktoré majú nízkoemisné vrstvy umiestnené tak, aby teplo odrážali do miestnosti, existujú aj sklá s fóliami odrážajúce slnečnú energiu späť do exteriéru – vhodné v lete, keď svieti slnko priamo na okno. Sú určené pre komerčné budovy, kde prevláda spotreba energie na klimatizáciu. Naopak, v rodinných domoch je slnečná energia vítaná ako zdroj tepelných ziskov, ktoré šetria náklady na vykurovanie. Ochranu pred slnečným žiarením zabezpečíme tienením.

A bolo svetlo

Najdôležitejšou vlastnosťou okna je presvetlenie miestnosti. Výrobca zasklenia uvádza hodnotu činiteľa prestupu svetla „tau“ – t. j. ako dobre prechádza svetlo cez zasklenie okna.

Teoretické hodnoty:

  • 0 % = neprechádza žiadne svetlo
  • 100 % = prechádza všetko svetlo

Ak cez zasklenie prejde 50 % viditeľného svetla, zvyšok sa buď pohltí, alebo odrazí späť do vonkajšieho priestoru. Okná s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami však majú horší prestup svetla. V praxi to znamená, že trojsklá potrebujú väčšiu plochu ako dvojsklá, aby bola miestnosť rovnako dobre osvetlená.

Príklad: Výrobca zasklení uvádza pre svoje dvojsklá hodnotu 82 % a pre trojsklá 74 % – to znamená, že trojsklá budú miestnosť osvetľovať o 8 % horšie ako dvojsklá.

Pre obytné miestnosti by mal byť prestup svetla viac ako 70 %

Cez okno prechádzajú dva základné tepelné prenosy:

  • tepelné straty z vykurovanej miestnosti do exteriéru – teplo uniká von
  • tepelné zisky zo slnka pomocou premeny slnečných lúčov na teplo v miestnosti – teplo prichádza dnu

Množstvo tepla, ktoré unikne, určuje najmä hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ug (g = glass). Vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 okna pri jednostupňovom rozdiele teplôt. Čim nižšia hodnota, tým menej energie unikne. Momentálne sa vyrábajú trojsklá s hodnotami 0,7 až 0,5 0W/m2.K a dvojsklá 1,2 až 1,0 W/m2.K . Aby zasklenia dosahovali nízke hodnoty Ug, musia mať nízkoemisné vrstvy a byť plnené inertným plynom (argón, kryptón).

Argón alebo kryptón?

Trojsklo + argón – Ug = 0,6
Trojsklo + kryptón – Ug = 0,5

Kryptón je podľa výrobcov lepši ako argón o 0,1 W/m2.K, čo po prepočte ušetrí cca 9 kWh (na 1 m2 skla) tepelnej energie za rok.

Ak vykurujeme elektricky, za 9 kWh zaplatíme (ušetríme) cca 0,90 eura za rok a pri plyne ušetríme cca 0,45 eura/rok. Všetko záleží od ceny okna.

Napríklad: Máme dve cenové ponuky, prvú na trojsklo s argónom a druhú na trojsklo s kryptónom. Rozdiel medzi cenami je 10 eur za 1 m2 zasklenia (nie rámu). Potom môžeme hovoriť o hrubej návratnosti.

Cenový rozdiel/úspora za rok = návratnosť v rokoch

V našom príklade 10 eur/0,90 eura = 11 rokov pri vykurovaní elektrinou. Záleží od konkrétnej cenovej ponuky. Namiesto 10 eur treba dosadiť skutočný rozdiel a následne sa rozhodnúť, či sa investícia oplatí.

Tepelné zisky ovplyvňuje hodnota g – celková priepustnosť slnečného žiarenia zasklením. V praxi sú tepelné zisky ovplyvnené aj orientáciou okna na svetové strany a tienením ostatných objektov (žalúzie a pod.). Najväčšie okná by mali byť orientované smerom na juh, aby sa dosiahli čo najväčšie slnečné zisky. Naopak, okná orientované na sever by mali byť čo najmenšie. Samozrejme, pri veľkých presklených plochách netreba zabudnúť na efektívne tienenie, aby nedochádzalo v lete k prehrievaniu.

Pre izolačné trojsklá sa hodnota g pohybuje okolo 55, to znamená že 55 % energie slnečného žiarenia, ktoré dopadne na okno (sklo), sa premení na tepelnú energiu. Tento údaj slúži hlavne na porovnanie jednotlivých zasklení.

Pre obytné miestnosti by zasklenie nemalo mať g menej ako 50 %

Pri tvorbe cenovej ponuky na okná si vždy vyžadujte aj parametre skla! Zákazníci robia často chybu, že sa pýtajú len na vlastnosti rámu, a pritom sú dôležitejšie vlastnosti skla. Cenové ponuky porovnávajte len pri rovnakých parametroch zasklení, ktoré sú zvyčajne nalepené na skle. Najlepšie je nechať si urobiť viacero cenových ponúk. Rozhodujte sa nielen podľa ceny, ale aj kvality a referencií firmy.

Mnoho obydlí má problém s prehrievaním v letných mesiacoch, hlavne presklené plochy orientované na juh. Je veľmi nepríjemné, ak je izbová teplota vyššia ako vonkajšia. Vďaka kvalitnej tepelnej izolácii je takmer nemožné prehriatu miestnosť schladiť. Odporúča sa intenzívne vetranie v nočných hodinách, aby sme ochladili tepelnoakumulačné materiály v izbe – betón, tehly, omietky atď. Cez deň sa časť tepla zo slnka spotrebuje na nahriatie ochladených materiálov. Problematika prehrievania je najzávažnejšia pri drevostavbách, ktoré nemajú skoro žiadnu tepelnoakumulačnú hmotu.

Pre obytné miestnosti by zasklenie nemalo mať g menej ako 50 %

Pri tvorbe cenovej ponuky na okná si vždy vyžadujte aj parametre skla! Zákazníci robia často chybu, že sa pýtajú len na vlastnosti rámu, a pritom sú dôležitejšie vlastnosti skla. Cenové ponuky porovnávajte len pri rovnakých parametroch zasklení, ktoré sú zvyčajne nalepené na skle. Najlepšie je nechať si urobiť viacero cenových ponúk. Rozhodujte sa nielen podľa ceny, ale aj kvality a referencií firmy.

Ako zabrániť prehrievaniu?

Pred slnkom sa chránime žalúziami alebo roletami. Môžu byť umiestnené vonku pred oknom alebo v interiéri. Platí, že vonkajšia žalúzia dosahuje výrazne lepšiu odolnosť pred slnkom ako vnútorná. Farba žalúzie ovplyvňuje schopnosť odraziť svetlo – volíme svetlé farby, najlepšie bielu. Tmavé farby nie sú vhodné najmä pri vnútorných žalúziách pre ich absorpčnú schopnosť.

Pre novostavby s veľkými presklenými plochami odporúčame inštaláciu vonkajších žalúzií. Praktické riešenie ponúkajú výrobcovia prekladov, keď sa celý mechanizmus žalúzií ukryje do stavebnej konštrukcie. Trh ponúka aj širokú škálu možností, ako ovládať žalúzie. Od ručného vyťahovania až po automatické s nastaviteľnými podmienkami, kedy sa budú žalúzie posúvať hore-dole.

Je vhodné zabudovať dodatočný stavebný prvok, ako napríklad markízu, pergolu, rímsu alebo balkón prečnievajúci nad oknom. V lete je slnko pomerne vysoko na oblohe, čo znamená, že väčšinu slnečných lúčov zachytí stavebný prvok a miestnosť bude tienená. Naopak, v zime je slnko pomerne nízko, a preto mu nebude prekážať stavebný prvok. Jeho prečnievanie a správny návrh sklonu sú základom pre každý pasívny (solárny) dom.

Listnaté stromy je možné využiť na tienenie presklených plôch. V lete nám koruna stromu zabezpečí tieň, v zime je strom bez lístia a nepredstavuje žiadnu prekážku pre slnečné lúče.

Teplo môžeme eliminovať nielen tienením, ale aj inými alternatívami. Klimatizácia je jednoduché riešenie, ale finančne náročné na prevádzkové náklady. Niektoré rekuperačné jednotky majú nastaviteľný program nočného intenzívneho vetrania za účelom schladiť konštrukcie vo vnútri budovy studeným nočným vzduchom. Menej známe je použitie zemného výmenníka tepla s centrálnym vetraním. Ide o plastové potrubie umiestnené vo výkope, cez ktoré sa nasáva vzduch do objektu. Vonkajší vzduch sa ochladzuje prechodom cez zemný výmenník.

Rám okien

Najčastejšie sa používajú drevené, plastové, hliníkové rámy a ich kombinácie. Rámy majú horšie izolačné vlastnosti ako zasklenie. Pri zasklení pozeráme na Ug (glass = sklo), pri ráme vyjadruje tepelnoizolačnú vlastnosť Uf (frame = rám).

Pri porovnaní ceny a izolačnej schopnosti sú z hľadiska návratosti vhodné rámy s Uf okolo 1,2 až 1,0 W/m2.K. Pri hliníkových rámoch budú hodnoty Uf vyššie, pretože hliník má horšie izolačné vlastnosti.

Plastové okná majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, sú najlacnejšie, ale majú kratšiu životnosť a nie sú vhodné pri veľkých rozmeroch – seriózny výrobca uvádza maximálne rozmery plastových okien.

Drevené okná nazývané aj eurookná sú drahšie ako plastové, majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, dlhú životnosť, ale potrebujú údržbu – 1x za 5 až 8 rokov náter vonkajšieho rámu.

Hliníkové okná sú najdrahšie, majú horšie tepelnoizolačné vlastnosti, ale majú najdlhšiu životnosť, odolávajú deformáciám, sú vhodné pre veľkorozmerné okná.

Vetranie cez okná

Nové okná majú vysokú tesnosť, ktorá zabraňuje prirodzenému vetraniu cez škáry, ako pri starých oknách. Ľudia často vetrajú zaužívaným spôsobom, ale po výmene okien zabúdajú na zvýšenú potrebu vetrať.

V dome sa nachádza niekoľko producentov vlhkosti, napríklad ľudia, zvieratá, sprcha. V prípade, že sa nevetrá vôbec, hodnota vlhkosti vo vzduchu sa zvyšuje. Keď táto vlhkosť dosiahne vysoké hodnoty, riziko vzniku plesní stúpa. Tvoria sa na obvodových stenách z vnútornej strany alebo na strope v ich blízkosti. Najčastejšie sa vyskytujú v oblasti tepelných mostov – najchladnejší povrch.

Najrizikovejšie sú staré stavby bez zateplenej fasády, pretože studené steny a nové okná, cez ktoré sa nevetrá dostatočne, spôsobujú vznik plesní.

V zime vetráme krátko (5 – 10 minút) a intenzívne (otvoríme celé okno) pri vypnutých termostatických hlaviciach. Čím je vonku chladnejšie, tým kratšie vetráme.

V lete intenzívne vetráme predovšetkým v noci a nadránom, aby sa dom schladil. Cez horúce letné dni vetráme podľa potreby.

Ak vlastníte vetrací systém s rekuperáciou tepla, je potrebné zabezpečiť vysokú tesnosť domu. Ak vetráme cez rekuperáciu, nevetráme cez okná (aspoň v zime)!