fbpx

Zatepliť či nezatepliť?

01 marca 2019 / Uveréjnil HEAD studio

Akú hrúbku izolácie zvoliť a či vôbec?

Otázka, ktorá trápi každého, kto ide stavať alebo rekonštruovať. Je dôležité uvedomiť si, že obvodová stena je investícia, ktorá vám dokáže ušetriť peniaze. Hlavné faktory rozhodovania:

  1. Bude dom dýchať?
  2. Cena investície a úspory?
  3. A čo škodlivé látky v materiáloch?

V nasledujúcom článku sa budeme sústrediť na financie, ktoré sú dôležitou súčasťou pri zvolenej téme. Neskôr sa budeme venovať iným problematikám.

Ekonomické problémy zatepľovania

Koľko zaplatím za zateplenie a koľko potom ušetrím?

Investícia – koľko zaplatím za obvodovú stenu

Na trhu existuje veľa druhov tehál a izolácií s rôznou kvalitou a cenou. Pri zvolení zlej kombinácie môže nastať jeden z dvoch extrémov:

1. extrém (červená čiara v grafe) – lacné riešenie (tehla s najnižšou cenou a omietka) – drahé vykurovanie

2. extrém (modrá čiara v grafe) a podľa mňa je to ten horší extrém – keď kúpim TOP kvalitu – najdrahší produkt s najlepšími vlastnosťami na trhu. V čom je háčik?

Takýto produkt sa Vám nikdy nevráti a keď to preženiete nemusí sa vrátiť ani Vašim deťom.

Porovnanie

Porovnáme dve tehly od jedného z najpoužívanejších výrobcov u nás. Obe steny budú hrubé cca 400 mm, rozdiel bude v cene a kvalite – teda hodnote U – súčiniteľ prestupu tepla W/m².K. Stena č. 1 je z keramickej tehly s hrúbkou 400 mm bez izolácie: U = 0,28 a cena cca 50 eur/m² (vrátane práce).

Stena č. 2 je z keramickej tehly s hrúbkou 380 mm vyplnenej izoláciou: U = 0,18 a cena cca 89 eur/m² (vrátane práce).

Graf znázorňuje celkové náklady na 1 m² steny. Na spodnej osi ide čas v rokoch a na zvislej osi narastajú peniaze. V roku 0 naskočia investičné náklady a potom každý rok pribúdajú náklady na vykurovanie. Najlepšie riešenie je vtedy, keď je čiara po 15. až 20. roku čo najnižšie.

Ako zdroj tepla berieme do úvahy plynový kotol pre prvý graf a elektrické vykurovanie pre druhý graf.

Na grafe č. 1 vidíme, že naša počiatočná investícia do lepšej tehly sa vráti až o 40 rokov – nevýhodné.

Graf č. 2 znázorňuje, že investícia do tej istej (kvalitnejšej) tehly sa vráti o 25 rokov.

Rozhodujúcim faktorom je zdroj tepla, ktorým budeme vykurovať.

Túto tému si podrobne rozoberieme v inom článku. Zamerali sme sa na dva extrémy, ktoré sme vzájomne porovnali. Tak zatepliť alebo nezatepliť?

Jednoznačne ÁNO! Zatepliť

Do grafov by sme mohli pridať niekoľko stien, ktoré by predstavovali niečo medzi, ale bez dodatočnej tepelnej izolácie nedosiahneme taký dobrý pomer investícia/úspory.

Ktorá tehla?

Teraz budeme hľadať stenu, ktorá je pomerne lacná a vlastnosťami sa približuje špičkovým výrobkom. Použijeme tehlu od rovnakého výrobcu, ale s hrúbkou 300 mm lepšej kvality. Aby bola rovnaká hrúbka ako pri stene 1 a 2, pridáme 10 cm polystyrénu.

Stena č. 1 je z keramickej tehly 400 mm: U = 0,28 a cena cca 50 eur/m² (vrátane práce).
Stena č. 2 je z keramickej tehly 380 mm vyplnenej izoláciou: U = 0,18 a cena cca 89 eur/m² (vrátane práce).
Stena č. 3 je z keramickej tehly 300 mm + 100 mm polystyrénu: U = 0,18 a cena cca 62 eur/m² (vrátane práce).

Ak vykurujeme plynom, investícia do steny č. 3 sa nám vráti cca po 15. roku a následne nám už iba šetrí peniaze.

Nezabúdajte, že stena č. 3, nie je ani zďaleka to najlepšie, čo sa dá zostaviť.

Ak vykurujeme elektrinou, investícia do steny č. 3 sa nám vráti pred 10. rokom.

Otázkou teda nezostáva zatepliť alebo nezatepliť, ale koľko, čím a akú použiť nosnú konštrukciu, teda tehlu, tvárnicu alebo drevený rám.Ak ide o tehlu alebo tvárnicu, rozhodujúca je pevnosť (musí byť obvodová nosná, nemôže to byť priečka). Trh ponúka viacero materiálov, z čoho stavať okrem tehly a pórobetónu. Vždy je možnosť postaviť aj drevostavbu, ale k tomu sa vyjadríme inokedy. Tepelný odpor steny by mal byť okolo R = 3 m².K./W a mala by byť čo najlacnejšia. Platí, že lepšie je tenšie murivo a hrubšia izolácia.

Opäť si porovnáme tri steny. Každá bude s tehlou od iného výrobcu. Každá stena bude mať 10 cm izoláciu z polystyrénu.

Stena č. 3 je z keramickej tehly 300 mm + 10 cm polystyrénu: U = 0,18 a cena cca 62 eur/m² (vrátane práce).
Stena č. 4 je pórobetónová tvárnica 300 mm (výrobca X) + 10 cm polystyrénu: U = 0,17 a cena cca 60 eur/m² (vrátane práce).
Stena č. 5 je pórobetónová tvárnica 300 mm (vyrobca Y) + 10 cm polystyrénu: U = 0,19 a cena cca 52 eur/m² (vrátane práce).

V prípade vykurovania plynom by zvýšená investícia (pri porovnaní steny 4 a 5) cca 10 eur na m² nepriniesla žiadne celkové úspory ani za 40 rokov. Z hľadiska energetiky je vhodné siahnuť po najlacnejšej tehle. Pre porovnanie, tehla v stene 3 má R = 2,78. Tehla v stene 4 má R = 3,37 a v stene 5 má R = 2,61. Pre tehlu/tvárnicu je dôležitejšia jej nosnosť, životnosť a cena. Nie jej tepelný odpor.

Stena č. 4 sa mierne približuje stene č. 5, ale darí sa jej to len veľmi ťažko, až na konci jej životnosti. Platí to isté ako v prípade plynu. Najlepšie obstála stena č. 5, a preto sa pozrieme na to, ako by sme ju mohli ešte vylepšiť.

Z predchádzajúceho porovnania vyberieme stenu č. 5 a skúsime porovnať rôznu hrúbku izolácie. 10, 15, 18 a 20 cm polystyrénu.

Pri plyne vidíme, že návratnosť do hrúbky viac ako 10 cm sa prejaví až po 15. roku. Nad 15 cm je úspora minimálna.

Pri elektrickom vykurovaní má zmysel zatepliť aj nad 15 cm alebo použiť lepší materiál ako EPS 70S. Návratnosť v porovnaní s 10 cm je do 10 rokov.

Novostavbu aj rekonštrukciu treba určite zatepliť tak, aby bola hrúbka celého múru primeraná. Výhodné je zaobstarať si čo najlacnejšiu nosnú konštrukciu (tehlu) – s ohľadom na kvalitu. Čím horší zdroj vykurovania, tým viac treba zatepliť. Platí to predovšetkým pre elektrické vykurovanie. Nebojte sa dávať hrúbku polystyrénu 15 alebo 20 cm. Na návratnosť vplýva aj rast cien energií a inflácia. Je ťažké ich predvídať, preto záleží od vás, čo si vyberiete. My sme pri analýze počítali s 2 % rastom cien energií.

Tím HEAD studio