Bitarova_projekt
RD Bitarová - RD1 a RD6 rodinné domy 2022

Parametre realizácie

Typ:
Bungalov
Lokalita:
Bitarová
Cena:
od 229000 €

Popis realizácie

Rodinné domy sú v ponuke na predaj vo vyhotovení hrubá stavba alebo holodom.

Štandard hrubej stavby a holodom nájdete v popise nižšie.

Celková výmera: 127,22 m2
Výmera interiér: 111,81 m2
Výmera terasa: 15,41 m2
Počet izieb: 4
Stav: voľný dom RD1
Cena hrubá stavba: 229 000 €
Cena holodom: 306 900 €
Plánované dokončenie: 2. kvartál 2023

S prípravou projektu sme začali v roku 2020. Na úvod sme vyhliadli lokalitu a riešili podmienky a usmernenia pre výstavbu, dostupnosť sietí a ich kapacitu. V lokalite sme navrhli komplexné bývanie vo vlastnej ulici pre 6 rodinných domov. Maximalizovali sme využitie terénu, tak aby sa bývalo komfortne v každom z plánovaných domov. Pripravili sme celú ulicu vrátane oporných múrov, dažďovej kanalizácie, osvetlenia, prípravy na internet a pod. Pri vstupe do lokality sa nachádzajú prvé 2 rodinné domy s naším interným označením RD1 a RD6. Oba sú riešené ako bungalov v tvare “L“ s kombináciou klasickej sedlovej a plochej strechy, ktorá je nad obývacou izbou. Pri návrhu sme dbali na prepojenie interiéru a exteriéru, kde využívame južné slnko na presvetlenie potenciálnych výhľadov a v zime na tepelné zisky. Terasa je navrhnutá tak, aby priniesla pohodu a súkromie. S realizáciou sme začali na jar 2022.

Stavebný popis – bungalov – hrubá stavba

Stavebný popis definuje použité materiály a vybavenie rodinného domu, ktoré sú započítané v cene diela v štádiu „hrubá stavba“.

SKLADBA ZÁKLADOV:

OBVODOVÉ PÁSY: 

 • hĺbka: 1100 mm 
 • monolit prierez 600 mm x 600 mm, prostý betón tr. C20/25, 
 • 2 rady debniacich tvárnic šírky 300 mm, výška 500 mm, 
 • železo v základoch Ø 12mm a Ø 8mm
 • slabo vystužený betón tr. C20/25

NAD TERÉNOM:

 • výška základových betónových pásov je zvýšená vymurovanými betónovými tvárnicami
 • tvárnice previazané s obvodovými i základovými pásmi  pod vnútornými nosnými stenami betonárskou oceľou o priemere Ø 8 mm, po obvode 2 radmi drôtov a zvisle o priemere Ø 12mm po 2 ks  ocele na bm. Oceľ Ø 12 mm je previazaná s výstužou základovej dosky.

ZÁKLADOVÁ DOSKA:   

 • hrúbka: 150 mm
 • kari rohož zaliata betónom C 20/25, drôt Ø 6 mm, veľkosť oka: 150 x 150 mm 
 • vrátane ležatých kanalizačných rúr 110×3,2 mm
 • vrátane uzemnenia bleskozvodu do základových pásov vyvedených 800 mm nad úroveň rastlého terénu, podľa platnej STN
 • v základoch sú realizované vývody na pripojenie inžinierskych sietí (vlastná studňa, vodovod, elektrina, kanalizácia,  internet)

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:  

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ a WC: 

 • kanalizačný vývod 110 mm v podlahe

KUCHYŇA:

 • kanalizačný vývod 110 mm v podlahe

KÚPEĽNE:

 • kanalizačný vývod 110 mm v podlahe
 • kanalizačný vývod 110 mm v podlahe

VNÚTORNÝ VODOVOD: 

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ: 

 • Hlavný prívod vody do domu HDPE 32×3

PRÍPOJKY: 

 • pripojenie stavby na vodovod, žumpu a elektrinu
 • elektrická prípojka je umiestnená podľa situačného výkresu v galérií, prívodný kábel dotiahnutý do technickej miestnosti
 • žumpa betónová, jednokomorová 12m3, technické lišty, skúška tesnosti súčasťou dodania

OBVODOVÁ STENA – kontaktný zatepľovací systém:

 • porobetonová tvárnica hrúbky 250 mm pevnosť P2 resp. P4
 • soklová časť zateplená EPS  perimeter hrúbka 150 mm
 • vystuženie nosných konštrukcií bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, minimálny stupeň vystuženia ŽB venca je 4×12 mm a strmeň priemeru 8 mm á 200 mm

VNÚTORNÉ  NENOSNÉ STENY:

 • porobetónová tvárnica hrúbky 125 mm
 • v miestach vedenia inštalácií odpadov je navrhnutá porobetónová tvárnica hrúbky 150mm

SKLADBA PODLAHY:

 • hydroizolačná vrstva asfaltový pás G200S40 (vodorovná izolácia), po obvode V60S35 (zvislá izolácia)

SKLADBA STREŠNEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE:

 • strešná krytina: typ falcovaný pozinkovaný plech
 • odkvapové zvody a žľaby vrátane príslušenstva s pozinkovaného plechu, vyústenie zvodov do dažďovej kanalizácie ukončenej plošným vsakom v rámci pozemku
 • plný záklop z dosiek hr. 22mm
 • strešné kontralaty z reziva 40 x 50 mm, namorené bochemitom
 • difúzna strešná fólia, tzv poistná hydroizolácia, 135 g / m2
 • Nosná drevená konštrukcia – tradičný krov

OKNÁ, PARAPETY a VCHODOVÉ DVERE:

 • hliníkové vchodové dvere (krídlo) so základnou sklenenou výplňou, interiérová kľučka a exteriérové madlo, bezpečnostné viacbodové zamykanie 
 • plastové okná profilu Salamander STREAMLINE s 2 tesneniami, izolačné trojsklo, hrúbka profilu 73 mm, funkcie otváravé a sklopné, hliníkový HST profil na terasu
 • vonkajšie parapetné dosky: pozinkovaný plech s bočným plastovým krytom a povrchovou úpravou vo farbe okien
 • V miestach francúzskych okien a vstupných dverí bez parapetov
 • vnútorné parapety profilované plastové v bielej farbe
 • dodávka a montáž okien podľa výpisu okien
 • farba okien v interiéri aj exteriéri šedá.

Stavebný popis rodinné domy Bitarová – bungalov – holodom (naviac oproti hrubej stavbe)

Stavebný popis definuje použité materiály a vybavenie rodinného domu, ktoré sú započítané v cene diela v štádiu „Holodom“.

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:  

Všetky vnútorné rozvody sú z plastového potrubia a končia na vrchnej hrane podlahy.

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ: 

 • kanalizačný vývod pre sušičku, práčku – priemer 50 mm v stene

KUCHYŇA:

 • kanalizačný vývod pre napojenie kuchynského drezu priemer 50 mm v stene  / umývačky riadu bude napojená cez dvojventil

KÚPEĽNE:

 • kanalizačný vývod pre umývadlo – priemer 50 mm v stene  
 • sprchový kút – priemer 50 mm v podlahe
 • pre vaňu – priemer 50 mm v podlahe
 • vývod pre wc misu a predstenový inštalačný systém (napr. ALCAPLAST) priemer 110mm.

SAMOSTATNÉ WC:

 • vývod pre wc misu a predstenový inštalačný systém (napr. ALCAPLAST)  priemer 110mm.
 • kanalizačný vývod pre umývadlo – priemer 50 mm v stene      

VNÚTORNÝ VODOVOD: 

Všetky vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú z hlinikoplastového potrubia s návlekovou izoláciou a sú vedené k jednotlivým zriaďovacím predmetom v podlahe alebo v priečkach. 

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ: 

 • vodovodný vývod pre práčku (studená voda) 

KUCHYŇA:

 • vodovodný vývod pre kuchynský drez (teplá/studená voda) 

KÚPEĽNE:

 • vodovodný  vývod pre kúpeľňové umývadlo (teplá/studená voda)
 • vodovodný  vývod pre sprchovací kút  (teplá/studená voda) 
 • vodovodný  vývod pre kúpeľňovú vaňu (teplá/studená voda) 
 • prívod studenej vody pre WC
 • konštrukcia na závesný systém predstenový inštalačný systém (ALCAPLAST)

SAMOSTATNÉ WC:

 • prívod studenej vody pre WC
 • konštrukcia na závesný systém, predstenový inštalačný systém (napr. ALCAPLAST)

TERASA: 

 • záhradný ventil štandard – 1ks

OBVODOVÁ STENA – kontaktný zatepľovací systém:

 • omietka –  silikónová, jemnosť zrna 1,5 mm, hladená, bielej farby 
 • fasádne lepidlo armovacie 
 • armovacia mriežka – fasádna
 • tepelnoizolačná doska – polystyrén EPS F70 200 mm biely stabilizovaný
 • porobetonová tvárnica hrúbky 250 mm pevnosť P2 resp. P4
 • soklová časť zateplená EPS,  perimeter hrúbka 150 mm
 • vnútorná vápennocementová striekaná omietka hrúbka 1 cm
 • nástrek na steny biely 1x + penetrácia 1x – napríklad FINALIT farba biela 
 • sadrokartón náter – napríklad FINALIT farba biela
 • vystuženie nosných konštrukcií bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, minimálny stupeň vystuženia ŽB venca je 4×12 mm a strmeň priemeru 8 mm a 200 mm.

VNÚTORNÉ  NENOSNÉ STENY:

 • nástrek na steny biely 1x + penetrácia 1x – napríklad FINALIT farba biela 
 • vnútorná vápennocementová striekaná omietka hrúbka 1 cm
 • porobetónová tvárnica hrúbky 125 mm
 • v miestach vedenia inštalácií porobetónová tvárnica hrúbky 150 mm

SKLADBA PODLAHY:

 • cementovo – pieskový  poter  hr. 40-45 mm ponad rozvod vykurovania, celková hrúbka 65 mm
 • teplovodné podlahové vykurovanie
 • tepelnoizolačná doska – polystyrén EPS 100S hrúbky 150 mm  (objemová hmotnosť udávaná výrobcom ISOVER 18-23 kg/m3)
 • hydroizolačná vrstva: asfaltový pás G200S40 (vodorovná izolácia), po obvode V60S35 (zvislá izolácia)

SKLADBA STREŠNEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE:

 • strešná krytina typ: falcovaný pozinkovaný plech.
 • odkvapové zvody a žľaby vrátane príslušenstva z pozinkovaného plechu, vyústenie zvodov do dažďovej kanalizácie ukončenej plošným vsakom v rámci pozemku
 • plný záklop z dosiek hrúbka 22mm
 • strešné kontralaty z reziva 40 x 50 mm, namorené bochemitom
 • difúzna strešná fólia, tzv poistná hydroizolácia, 135 g / m2
 • nosná drevená konštrukcia – tradičný krov
 • výplň minerálnou vlnou hrúbky 150 + 200 mm, t.j. celková hrúbka 350 mm, napr. Isover Domo Plus
 • rošt pre zavesený podhľad, zdvojený rošt z CD profilov
 • parozábrana – PE fólia alt. hliníková fólia, upevnená na spodnú hranu väzníka
 • sadrokartónová doska 12,5 mm, tmelenie a brúsenie (krížový nosný rošt z CD profilov)
 • trieda kvality povrchu K2 (prebrúsenie spojov)
 • nástrek na stropy biely 1x + penetrácia 1x – napríklad FINALIT farba biela

ÚPRAVY STRECHY – PODAŠIE:

 • omietka –  silikonová 1,5mm hladená, v rozsahu bezpríplatkových farieb – biela
 • fasádne lepidlo armovacie 
 • armovacia mriežka – fasádna 145g/m2
 • tepelnoizolačná doska – polystyrén EPS FS 70 samozhášavý, stabilizovaný,  hrúbky 20-  30 mm
 • drevené laty o hrúbke 20 mm

OKNÁ, PARAPETY a VCHODOVÉ DVERE:

 • hliníkové vchodové dvere (krídlo) so základnou sklenenou výplňou, interiérová kľučka a exteriérové madlo, bezpečnostné viacbodové zamykanie 
 • plastové okná profilu Salamander STREAMLINE s 2 tesneniami, izolačné trojsklo, hrúbka profilu 73 mm, funkcie otváravé a sklopné. Hliníkový HST profil na terasu
 • vonkajšie parapetné dosky: pozinkovaný plech s bočným plastovým krytom a povrchovou úpravou vo farbe okien
 • v miestach francúzskych okien a vstupných dverí bez parapetov
 • vnútorné parapety profilované plastové v bielej farbe
 • dodávka a montáž okien podľa výpisu okien
 • farba okien v interiéri aj exteriéri šedá

ELEKTROINŠTALÁCIA: 

Všetky hrubé rozvody od domového rozvádzača, vrátane krabičiek pre zásuvky a vypínače. Domový rozvádzač je realizovaný s ističmi, prúdovým chráničom a prepäťovu ochranou.

 • montáž zásuviek/ vypínačov, podľa počtu v tabuľke
 • bleskozvod s uzemnením v základoch a revíziou v rozsahu práce na kľúč
 • zásuvky a vypínače SCHNEIDER ASFORA
 • celkové dodávané množstvo zásuviek, vypínačov a vývodov na osvetlenie je stanovené

KÚRENIE :

 • plánované vykurovanie v dome je elektrické prostredníctvom tepelného čerpadla DAIKIN Altherma, vnútorná jednotka 9kw, vonkajšia 6kw 
 • ohrev úžitkovej vody  bude zabezpečovať tepelné čerpadlo so vstavaným zásobníkom o objeme 180L
 • v kúpeľniach je umiestnená predpríprava na rebríkový radiátor
 • prepoj kúrenia medzi podlahovými rozvodmi a tepelným čerpadlom bude realizovaný z plasthliníkového potrubia
 • rozvody kúrenia teplovodné podlahové plastohliník PEX-AL-PEX
 • rozdeľovač nadomietkový – max. 11 okruhov

Pre bližšie informácie o jednotlivých rodinných domoch, nás prosím kontaktujte.Sledovať realizáciu

Ak vás realizácia zaujala a chcete vidieť ked ju zrealizujeme zadajte váš email a budeme vás informovať

Fotky vizualizácií ako timelane, prípadne galéria z obsahom videí

Partneri realizácie

Takýto projekt chcem

Kontakt

Máte otázky ohľadom projektu, bývania? Radi vám poradíme.

jakub hosnedl headstudio

Jakub Hosnedl

CEO/marketing

hosnedl@headstudio.sk +421 944 478 241

Podobné realizácie

Rezidencia Predmestská 2022

Typ

Bytový dom

Lokalita

Žilina

Cena

od 218 900

RD Bitarova - RD2 a RD5 rodinné domy 2022

Typ

Poschodový

Lokalita

Bitarová

Cena

od 214000