close up heat pump outside home

Tepelné čerpadlá - typy, ktoré si vybrať?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré pomocou mechanickej práce prenáša teplo z jedného miesta na druhé. Dokáže zabezpečiť vykurovanie aj chladenie, čo z neho robí všestranný nástroj na reguláciu teploty v domácnostiach a budovách. Tepelné čerpadlá pracujú na princípe cirkulácie chladiva cez cyklus vyparovania, kompresie, kondenzácie a expanzie. Ako chladivo cirkuluje, absorbuje teplo z miesta zdroja a uvoľňuje ho v cieľovom bode.

Jednou z hlavných výhod tepelných čerpadiel je ich energetická účinnosť. Pretože teplo prenášajú, nie ho vytvárajú, môžu poskytnúť až štvornásobok energie, ktorú spotrebujú. To znamená, že môžu majiteľom domov ušetriť peniaze na účtoch za energiu a zároveň znížiť svoju uhlíkovú stopu.

Existujú tri hlavné druhy tepelných čerpadiel podľa zdroja, ktorý využívajú

  1. Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie vzduch
  2. Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie zem
  3. Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie vodu
tepelne cerpadlo 1
tepelne cerpadlo 1

Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie vzduch

Veľkou výhodou je jednoduchá inštalácia a fakt, že vzduch sa nachádza prakticky všade. Domácnosti tak nemusia uvažovať nad rozsiahlými prácami a zásahmi do pozemku. Výhodou je tiež relatívne nízka obstarávacia investícia a prevádzkové náklady. 

Typ vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo získava teplo z vonkajšieho vzduchu a použije ho na ohrev vzduchu v interiéri. Spomedzi ostatných typov tepelných čerpadiel má najnižšiu obstarávaciu cenu a zvyčajne dokáže byť použité aj na chladenie. Je vhodné do menších priestorov, nie s veľa miestnosťami. Nie je možné ho použiť na ohrev vody.

Typ vzduch/voda

Získané teplo z vonkajšieho vzduchu využíva tepelné čerpadlo na ohrev vody a vykurovanie. Vzduch sa ním dá aj chladiť. Odporúča sa inštalovať do rodinných domov s menším pozemkom, ktoré nemajú priestor na plošné kolektory. Náklady na prevádzku sú nízke, čerpadlo je takmer bezúdržbové. Musíme však počítať s hlučnejšou vonkajšou jednotkou a s vyššou spotrebou elektriny v porovnaní s čerpadlom typu zem/voda.

Typ vetrací vzduch/voda

Tepelné čerpadlo ohrieva čerstvý vzduch a vodu vďaka získanému teplu z odpadového, vetracieho vzduchu. Je možné ho využiť ako rekuperačnú jednotku. Odporúčame inštaláciu do nízkoenergetických domov. Niektoré typy je možné kombinovať s odberom tepla zo zeme.

Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie zem

Tepelné čerpadlá zo zeme sú vo všeobecnosti efektívnejšie ako vzduchové tepelné čerpadlá, nakoľko je teplota zeme konštantnejšia ako teplota vzduchu. Musíme však počítať s drahšou inštaláciou.

Typ zem/voda – vrt

Čerpadlo získava teplo zo zeme prostredníctvom vrtu, v ktorom sa nachádza plastová sonda s nemrznúcou zmesou. Veľkou výhodou je, že takéto čerpadlo si môže zaobstarať aj domácnosť s menším pozemkom a je možné ho využiť aj na chladenie. Je bezhlučné a bezúdržbové. Na inštaláciu potrebujete stavebné povolenie. Aj napriek vyššej počiatočnej investície sa náklady určite vrátia, nakoľko spotreba elektriny je nižšia ako pri vzduchových tepelných čerpadlách.

Typ zem/voda – plocha

Pod povrchom pozemku, v hĺbke do 2 metrov, sú umiestnené plastové trubky s nemrznucou zmesou, ktoré prenášajú teplo zo zeme k tepelnému čerpadlu. Investičné náklady sú nižšie ako u varianty s vrtom, čerpadlo má dlhú životnosť, je bezhlučné a bezúdržbové. Spotreba elektriny je nižšia ako u vzduchových čerpadiel. Toto riešenie však vyžaduje pozemok od 200m2 a je potrebné si vopred premyslieť umiestnenie v prípade potreby dodatočných prác ako je stavba bazéna či iných objektov.

tepelne cerpadlo 3
close up heat pump outside home 1

Tepelné čerpadlo, ktoré využíva na tvorbu energie vodu

Voda je pre tepelné čerpadlo veľmi vhodným zdrojom energie, nakoľko čerpadlo, ktoré využíva vodu ako zdroj energie má najvyšší tepelný potenciál. Je spoľahlivé a bezhlučné.

Typ voda/voda zo studne

Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo spodnej vody, ktoré putuje do výmenníka tepelného čerpadla. Po ochladení sa voda vracia spať. Výhodou je veľká účinnosť tohto riešenia a nižšia investícia v porovnaní s čerpadlami s vrtmi. Typ je vhodný pre objekty s dostatkom vody, tiež je potrebné počítať s nákladmi na servis a údržbu.

Typ zem/voda – vodná plocha

Na dne vodnej plochy sú umiestnené hadice naplnené nemrznúcou zmesou. Čerpadlo získava cez tieto hadice teplo z vodnej plochy. Tepelné čerpadlo aj kolektor majú dlhú životnosť, toto riešenie je bezhlučné a bezúdržbové. Variant je vhodný pre objekty, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti vodnej plochy.

Vo všeobecnosti sú tepelné čerpadlá všestrannou a efektívnou technológiou na reguláciu teploty v domácnostiach a budovách. Vďaka svojej schopnosti zabezpečiť vykurovanie aj chladenie môžu majiteľom domov a správcom budov pomôcť znížiť spotrebu energie a znížiť negatívny dopad na životné prostredie.

Ak si nie ste istý s výberom vhodného typu tepelného čerpadla a dočítali ste sa veľa informácii, ktoré potrebujete pretaviť do praxe, radi vám poradíme. Nepodceňujte výber, kontaktujte nás, náš tím vám pomôže s riešením pre váš objekt.

Podobné články

Inšpirácie, zaujímavé tipy a trendy pre ideálne bývanie.

Fotovoltika - všetko, čo potrebujete vedieť
Fotovoltický systém je vhodný pre firmy aj domácnosti, ktoré majú vysokú spotrebu elektriny počas dňa, v čase, keď je aktívne...
Solárne kolektory - všetko, čo potrebujete vedieť
Solárne kolektory zachytávajú slnečnú energiu, ktorú následne premieňajú na teplo. To sa najmä využíva na ohrev vody v objekte. Solárny...